AB Inbev komt terug op besluit over collectief ontslag

De directie van AB AB InBev trekt de eerder aangekondigde ontslagen weer in. Dat is het gevolg van een voorstel van de sociaal bemiddelaars. Die hadden voorgesteld dat het aangekondigde collectieve ontslag zou worden herroepen en er serene, progressieve onderhandelingen zouden gevoerd worden tussen de sociale partners.

In ruil moeten de stakende personeelsleden van de bierproducent de blokkades van de brouwerijen stopzetten. Door het intrekken van het ontslag is immers aan hun hoofdeis voldaan. De directie van AB AB InBev verklaarde zich akkoord met het voorstel van de sociale bemiddelaars. Ook de vakbonden reageerden positief.

De sociale partners moeten van de sociaal bemiddelaars nu samen aan tafel gaan zitten om zich te beraden over de toekomstmogelijkheden van AB AB InBev .

Express.be