Docdata verkoopt onderdeel Berlin Optical Disc

Docdata maakt bekend dat haar Duitse dochteronderneming Berlin Optical Disc (BOD) GmbH in Berlijn vandaag is verkocht aan Deutsche Unternehmensbeteiligungen GmbH (DUBAG) uit München. Docdata en DUBAG hebben hiertoe een bindende overeenkomst gesloten die de verkoop omvat van alle aandelen van Berlin Optical Disc (BOD) GmbH per transactiedatum 21 juli 2010. Details inzake de (financiële) voorwaarden van de overeenkomst worden op uitdrukkelijk verzoek van DUBAG niet bekend gemaakt.

Berlin Optical Disc (BOD) GmbH heeft in het boekjaar 2009 een omzet van ongeveer EUR 8 miljoen gerealiseerd met media productieactiviteiten, hoofdzakelijk bestaande uit replicatie van CD's en DVD's. Docdata had deze media productieactiviteiten van haar Duitse dochteronderneming per het eind van boekjaar 2009 reeds afgewaardeerd naar reële waarde (directe opbrengstwaarde).

De resterende boekwaarde van deze activa en passiva is in de jaarrekening 2009 van DOCDATA N.V. verantwoord onder activa respectievelijk verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop.

Het management van DOCDATA N.V. is van mening dat deze transactie voor het bedrijf in Berlijn en haar personeel betere toekomstmogelijkheden biedt, aangezien Docdata dit bedrijf tot de niet-strategische bedrijfsactiviteiten rekende.