Crown van Gelder sceptisch over 2010

Het nettoresultaat van Crown Van Gelder (CVG) in het 1e halfjaar van 2010 bedroeg EUR 0,5 miljoen ten opzichte van een winst van EUR 2,4 miljoen over dezelfde periode in 2009. Het resultaat is in lijn met de eerder uitgesproken resultaatverwachting. Ondanks hogere productie en afzetvolumes en verbeteringen van het productenpakket daalden de resultaten. Dit was het gevolg van een stijging van de celstofprijzen, waarbij de verhoging van de verkoopprijzen achterbleef bij de stijging van de grondstofkosten.

Crown van Gelder H1 2010

De omzet is in het 1e halfjaar van 2010 uitgekomen op EUR 77,3 miljoen (1e halfjaar
2009: EUR 73,4 miljoen). De afzet nam met circa 6% toe tot 103.900 ton en de productie steeg met 4% tot 101.600 ton.

Grondstofprijzen, energiekosten en overige kosten
Celstof is de belangrijkste grondstof voor de producten van CVG en vormt de grootste kostenpost bij de productie van papier. Nadat de celstofprijzen in het voorjaar van 2009 op een dieptepunt waren beland waarbij het prijsniveau 30% lager lag dan de recordniveaus die in 2008 waren bereikt, zijn de prijzen in een ongekend snel tempo gestegen.

Lage voorraadniveaus in de gehele logistieke keten van de industrie, een aanhoudend sterke vraag naar celstof vanuit China, aanbodproblemen door slechte weersomstandigheden gedurende de winter van 2009/2010 en de aardbeving in Chili (waardoor tijdelijk 8% van de celstofcapaciteit in de wereld buiten bedrijf werd gesteld) leidden tot een snelle verkrapping op de celstofmarkten en een snelle stijging van de celstofprijzen. Sinds april 2009 is de prijs van de benchmark (langvezel) celstof NBSK ten opzichte van het dieptepunt met 70% gestegen tot circa USD 980 per ton.

Dit is hoger dan voor het uitbreken van de crisis in 2008.
De prijs van kortvezelcelstof, die voor CVG van groter belang is dan NBSK celstof, is meer dan verdubbeld (in EUR) ten opzichte van het dieptepunt in Q2 2009. In het 1e halfjaar van 2010 lag de prijs van celstof voor CVG, uitgedrukt in EUR, meer dan 30% hoger dan in de eerste helft van 2009. Door de stijging van de celstofprijs namen de bedrijfskosten in het 1e halfjaar van 2010 toe met circa EUR 8 miljoen ten opzichte van het 1e halfjaar van 2009. Zoals eerder is aangegeven, zijn de energieprijzen voor 2010 op ongeveer hetzelfde niveau vastgelegd als in 2009. Per saldo bleven de overige bedrijfskosten gelijk.

Investeringen
In het 1e halfjaar van 2010 is EUR 2,5 miljoen geïnvesteerd en over heel 2010 zullen de investeringen uitkomen op circa EUR 7 miljoen. In dit bedrag is de revisie van de nabewerkingsbobineuse opgenomen. Deze investering heeft ten doel beter in te spelen op wijzigingen in de marktvraag, de bedrijfsveiligheid te verhogen en de bedrijfsvoering efficiënter te maken. Overige investeringen houden verband met
noodzakelijke vervangingsinvesteringen in machines en installaties. De investeringen kunnen worden gefinancierd binnen de operationele kasstroom en beschikbare kredietlijnen.

CVG heeft een overeenkomst gesloten om deel te nemen in een pilot project om melkzuur te produceren uit de afvalwaterstroom bij de papierproductie. Het project, dat ongeveer twee jaar zal duren, is onderdeel van het Nederlandse programma voor Bio Refinery en wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Ministeries van Economische Zaken en Landbouw.