Gamma Holding noteert weer zwarte cijfers over H1

In het eerste halfjaar van 2010 steeg de omzet met 15% naar € 371 miljoen (halfjaar 2009: € 322 miljoen). Daarin is een positief effect van € 5,7 miljoen begrepen door valutaontwikkelingen.

EBITDA1 omhoog
EBITDA1 van de groep exclusief herstructureringskosten steeg met 89% van € 25,6 miljoen in het eerste halfjaar van 2009 naar € 48,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2010. Valuta-ontwikkelingen hadden een positief effect van € 0,9 miljoen. BITA2 exclusief herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering verdrievoudigde naar € 33,7 miljoen (halfjaar 2009: € 11,0 miljoen).

De herstructureringskosten, die voornamelijk betrekking hadden op Clear Edge Filtration, bedroegen € 6,6 miljoen (halfjaar 2009: € 9,3 miljoen). In de verslagperiode vond geen bijzondere waardevermindering van immateriële en materiële vaste activa plaats (halfjaar 2009: € 22,1 miljoen).

Resultaat baten en lasten iets lager
De financiële baten en lasten kwamen uit op € -17,8 miljoen (halfjaar 2009: € -17,3 miljoen). De winstbelasting bedroeg € -6,9 miljoen (halfjaar 2009: € -1,8 miljoen). De belastingdruk kwam in het eerste halfjaar uit op 83% (halfjaar 2009: -5% bij een negatief resultaat voor belastingen). Deze hoge procentuele belastingdruk wordt voornamelijk veroorzaakt door fiscaal niet-compensabele verliezen met name in Europa in combinatie met een relatief laag resultaat voor belastingen.

In de eerste zes maanden verbeterde het netto groepsresultaat naar € 1,4 miljoen (halfjaar 2009: € -53,3 miljoen).