DPA Group stelt publicatie jaarcijfers 2017 uit

DPA heeft de publicatie van de jaarcijfers over 2017 die gepland stond op donderdag 15 maart 2018 uitgesteld. De onderneming heeft in het vierde kwartaal van 2017 haar strategie aangescherpt door business units te clusteren, hetgeen geresulteerd heeft in een efficiëntere organisatiestructuur. Daarnaast is veel aandacht gegeven aan een verdere digitalisering en automatisering van de backoffice-activiteiten. Tezamen met de aangescherpte vereisten die gesteld worden aan de controle van een beursgenoteerde onderneming, heeft dit ertoe geleid dat de vervaardiging van de jaarrekening nog niet volledig is afgerond. Om dit proces gepaste aandacht te kunnen geven, heeft de directie van DPA besloten om de publicatie van de jaarcijfers uit te stellen. Naar verwachting zal de publicatie begin april 2018 plaatsvinden. Op dat moment zal ook de nieuwe datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend worden gemaakt.

De omzet in 2017 van DPA bedroeg circa 137 miljoen euro (2016: 126 miljoen euro). Dit is een groei van circa 9% over het gehele jaar. Gedurende het boekjaar was ieder kwartaal een versnelling van de groei te zien.

De investering in professionals en eigen medewerkers heeft ertoe geleid dat het personeelsbestand in 2017 is uitgebreid met 356 professionals tot 1.401 professionals en met 54 interne medewerkers tot 223 medewerkers. De directie van DPA verwacht dat de investeringen in eigen professionals, nieuwe activiteiten en technologische innovaties in 2018 vruchten zullen afwerpen.

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om daags na de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders Désirée Theyse als lid van de Raad van Bestuur in de functie van CFO te benoemen. Zij kan gezien haar kennis en ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan de ingezette groeistrategie waarmee DPA lange termijn waardecreatie beoogt. Désirée Theyse is per 1 januari 2018 in dienst van DPA als Corporate Strategisch Directeur.

Over DPA
DPA Group richt zich op hoogwaardig advies, duurzame en flexibele inzetbaarheid van specialistische professionals en ontwikkeling van kennis en kunde. DPA biedt oplossingen voor vernieuwings- en verandertrajecten, projecten, complexe vraagstukken en tijdelijke vervanging. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam . Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie
Contactpersoon bij DPA Investor Relations is Sharon van Straalen. Zij is bereikbaar via sharon.vanstraalen@dpa.nl of telefoonnummer 06 5141 1647.

Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4d85fbc0-cdd0-4d31-8433-a9398199df68