ForFarmers N.V.: ForFarmers UK en 2Agriculture zien af van voorgestelde joint venture

Lochem, 7 februari 2023                          

ForFarmers UK en 2Agriculture zien af van voorgestelde joint venture

Volgend op het persbericht van 9 januari 2023 kondigen ForFarmers en 2Agriculture aan dat zij hebben besloten af te zien van de voorgestelde joint venture plannen. De partijen hebben bij het besluit onder meer rekening gehouden met de huidige impact op hun respectieve bedrijven, de duur en de kosten die ermee gemoeid zijn en de impact die dit proces heeft op zowel werknemers als boeren.

ForFarmers UK en 2Agriculture maakten op 1 juli 2022 hun intentie bekend om hun activiteiten te fuseren tot een joint venture, om met een gebalanceerde voerportfolio voor alle sectoren beter aan de behoeften van boeren te kunnen voldoen. ForFarmers en 2Agriculture blijven van mening dat de joint venture een robuust bedrijf zou hebben opgeleverd, met verbeterde expertise en bereikbaarheid over de sectoren heen. Daarmee zou met succes hebben kunnen worden voldaan aan de veranderende eisen van de hele waardeketen, waaronder het helpen van boeren bij het realiseren van de overgang naar een duurzamere manier van boeren met een hoger rendement. De voorgestelde joint venture zou hebben geïnvesteerd in het op de meest efficiënte manier verbeteren en optimaliseren van diensten. De focus zou zijn geweest op het verder verbeteren van de productie-efficiëntie en voerkwaliteit ten voordele van zowel boeren als consumenten.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.


Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis de grootste voerproducent in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021 circa € 2,7 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V.
Postbus 91
7240 AB Lochem
T: +31 (0)573 28 88 00
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers ’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers ’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers , worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.