Resultaten Solvay vierde kwartaal en volledig jaar 2022

23 februari 2023 om 7.00 uur CET

Resultaten Solvay vierde kwartaal en volledig jaar 2022
Omzet, EBITDA, kasstroom en ROCE in 2022 breken records dankzij hogere prijzen en aanhoudende vraag

Hoogtepunten

  • De netto-omzet voor het volledige jaar 2022 steeg organisch met 25,6% tot €13,4 miljard ten opzichte van 2021, waarvan 24,4% verklaren door prijszetting en 1,2% door volumegroei, vooral bij Materials. In het vierde kwartaal steeg de netto-omzet organisch met 15,2% ten opzichte van Kw4 2021, waarbij de prijzen met 21,1% stegen en de volumes met 5,9% daalden doordat de aanhoudende volumegroei bij Materials meer dan gecompenseerd werd door de zwakkere marktvraag bij Solutions en Chemicals.
  • Door €2,6 miljard aan prijsmaatregelen werd het effect van de variabele kosteninflatie met €1,6 miljard ruimschoots gecompenseerd, wat leidde tot een netto prijsvoordeel van €1,0 miljard voor het jaar, met een netto prijsvoordeel van €268 miljoen in het vierde kwartaal.
  • De structurele kostenbesparingen voor het volledige jaar 2022 bedroegen €79 miljoen, waarmee de totale structurele besparingen sinds 2019 uitkomen op €467 miljoen ofwel 93% van de doelstelling van €500 miljoen voor 2024.
  • De onderliggende EBITDA steeg organisch ten opzichte van 2021 met 28,7% tot €3 229 miljoen, wat een nieuw record is. De EBITDA steeg organisch met 18,7% in het vierde kwartaal, vooral dankzij de prijszetting, volumes en mix.
  • De onderliggende nettowinst bedroeg €1 743 miljoen, een stijging van 67,6% ten opzichte van 2021.
  • De jaarlijkse vrije kasstroom kwam uit op een record van €1 094 miljoen als gevolg van hogere winsten, margeverhoging en werkkapitaaldiscipline, ondanks een toename van de kapitaalinvesteringen met 39% tot €1 022 miljoen in het jaar.
  • Door de aanhoudende versterking van de balans met een verminderde nettoschuld (€358 miljoen) en voorzieningen (€503 miljoen) bereikte de hefboomratio een historisch laag niveau van 1,1x.
  • De ROCE aan het einde van 2022 bereikte een recordhoogte van 16,0%, tegenover 11,4% aan het einde van 2021, 6,9% in 2020 en 8,1% in 2019.
  • De verhoging van het totale voorgestelde dividend met €0,20 tot €4,05 per aandeel, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders, weerspiegelt de recordprestaties.

    Vierde kwartaal   Volledig jaar
Onderliggend, in mln €   2022 2021 % joj % organisch   2022 2021 % joj % organisch
Netto omzet   3 286 2 703 +21,6% +15,2%   13 426 10 105 +32,9% +25,6%
EBITDA   736 572 +28,6% +18,7%   3 229 2 356 +37,0% +28,7%
EBITDA-marge   22,4% 21,2% +1,2pp -   24,0% 23,3% +0,7pp -
Vrije kasstroom 1   170 150 +13,3% -   1 094 843 +29,8% -
Vrije kasstroom-omrekeningsratio (LTM)   34,4% 37,6% -3,2pp -   34,4% 37,6% -3,2pp -
ROCE (LTM)   16,0% 11,4% +4,7pp -   16,0% 11,4% +4,7pp -

Ilham Kadri, CEO

"Ik ben bijzonder trots op de aanzienlijke vooruitgang die we boeken op het gebied van ESG en op de nieuwe financiële records die we hebben gevestigd. Ik prijs de Solvay-teams voor hun gedrevenheid, toewijding en grote betrokkenheid - en we zullen onze mensen en onze aandeelhouders belonen in overeenstemming met deze prestaties. Deze prestatie heeft onze balans verder versterkt, zodat we de huidige tegenwind kunnen opvangen. We hebben een sterke basis gelegd en kijken uit naar de volgende stap in onze reis, gezien het plan ons in december van dit jaar op te splitsen in twee sterke ondernemingen."

Vooruitzichten

In de context van de huidige macro-omgeving verwachten wij dat de volumes in bepaalde belangrijke markten zullen afnemen. Bijgevolg wordt de onderliggende EBITDA voor het volledige jaar momenteel geraamd op -3% tot -9% ten opzichte van 2022 2. De vrije kasstroom wordt geraamd op ongeveer € 750 miljoen, wat de huidige cyclus van groei-investeringen, die aan de gang zijn, weerspiegelt.

Registreer u hier voor de webcast van 13u00 CEST       Link naar financieel verslag


1 Vrije kasstroom is de vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
2 Op organische basis, d.w.z. bij constante forex en perimeter

 

Bijlages