Omzet Sligro over 2010 redelijk in lijn met 2009

De omzet van Sligro Food Group N.V. over het jaar 2010 beliep € 2.286 miljoen, een toename van € 28 miljoen of 1,2% ten opzichte van de omzet ad € 2.258 miljoen in 2009.

Het boekjaar 2009 kende een 53e extra week (€ 40 miljoen omzet). In het vierde kwartaal van 2010 is Sanders Supermarkten in de consolidatie betrokken (€ 25 miljoen omzet). Het aantal supermarkten ultimo 2010 bedraagt 131 (2009: 123 ). Door de overname van Sanders zijn er 22 vestigingen bijgekomen.

Daar staat tegenover dat vooral door het afstoten van niet naar EMTÉ om te bouwen Golff-vestigingen het aantal is verminderd met 14. Bij de berekening van de autonome en identieke omzetgroei zijn week 53 van 2009 alsmede supermarktvestigingsmutaties en
Sanders buiten beschouwing gebleven. Op 27 januari 2011 vóór beurs publiceert Sligro Food Group haar volledige jaarresultaten.