VGP NV: Stemrechten en Noemer

Persbericht
Gereglementeerde informatie
Antwerpen, 28 februari 2023, 18:00 CET

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, publiceert VGP door middel van een persbericht en op haar website het totaal kapitaal, het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totale aantal stemrechten uiterlijk op het einde van elke maand waarin één van deze aantallen is gewijzigd.

Situatie op 28 februari 2023

Totaal kapitaal:€ 136.091.705,08
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten:27.291.312
Aantal effecten met dubbel stemrecht:12.320.640
Totaal aantal stemrechten (= de noemer):39.611.952

Deze situatie (de noemer) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders. 

Overeenkomstig artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 29 van de statuten verlenen volgestorte aandelen op naam die ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het aandelenregister zijn ingeschreven een dubbel stemrecht. Gedematerialiseerde aandelen genieten niet van het dubbel stemrecht. De methode die VGP gebruikt om de periode van twee opeenvolgende jaren te berekenen is de LIFO-methode ("last in, first out"), d.w.z.: voor dezelfde aandeelhouder op naam zijn de aandelen die deze het laatst heeft verworven de eerste aandelen die in mindering zullen worden gebracht van zijn totaal aantal aandelen op naam indien hij aandelen aan een derde overdraagt. Elk aandeel dat wordt omgezet in een gedematerialiseerd aandeel of dat wordt overgedragen verliest het dubbel stemrecht te rekenen vanaf haar dematerialisatie of vanaf de inschrijving van haar overdracht in het aandelenregister van VGP . Het is dus belangrijk dat VGP bij elke overdracht van aandelen op naam door de overdrager en/of de overnemer tijdig op de hoogte wordt gebracht zodat VGP haar register van aandelen op naam en bijgevolg het aantal aandelen op naam met dubbel stemrecht kan bijhouden.

Over VGP

VGP N.V. is een pan-Europese eigenaar, manager en ontwikkelaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. VGP , opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 383 VTE’s en is actief in  17 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. De bruto vermogenswaarde van VGP , inclusief de joint ventures aan 100%, bedroeg € 6,44 miljard en het bedrijf had een netto vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,30 miljard. VGP is genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu/nl

Bijlage