Beffimmo stopt met notering NYSE Euronext Parijs

Befimmo (BEFB) heeft vrijwillig de schrapping van haar aandelen op NYSE Euronext Paris aangevraagd (ISIN-code: BE0003678894), onder meer omwille van de kosten van een dubbele notering.

De Raad van Bestuur van NYSE Euronext Paris heeft op 16 februari 2011 de schrappingsaanvraag goedgekeurd en heeft Befimmo gemeld dat haar aandelen niet meer op Euronext Paris genoteerd zullen zijn vanaf 22 februari 2011. De laatste dag voor verhandeling op NYSE Euronext Paris is dus 21 februari 2011.

De Befimmo -aandelen blijven genoteerd op NYSE Euronext Brussel en blijven ook verder ingeschreven bij Euroclear Belgium.

De schrapping van de aandelen op NYSE Euronext Paris heeft geen gevolgen voor de strategie en de activiteiten van Befimmo . De vennootschap kan nog steeds activiteiten in Frankrijk uitoefenen door te kiezen voor het Frans fiscaal stelsel van de 'Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées' (SIIC). Dit stelsel is immers niet langer voorbehouden voor ondernemingen die in Parijs genoteerd zijn.