Go Acquistion zit nu op een belang van 91.5% in Gamma Holding

Onder verwijzing naar de eerdere persberichten van 6 december 2010 en 13 januari 2011 inzake het Bod, maakt Go Acquisition bekend dat bij sluiting van de aanmeldingstermijn op 11 februari 2011 om 18:00 uur CET 787.883 Gewone Aandelen en 82,112 Gewone Preferente Aandelen met een totale waarde van EUR 23.135.999 onder het Bod zijn aangemeld, welke een belang van 10,5% van de gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van Gamma Holding en 61,3% van de gewone preferente winstdelende aandelen in het geplaatste kapitaal van Gamma Holding vertegenwoordigen.

Betaling en levering van aangemelde aandelen Op 18 februari 2011 zal Go Acquisition overgaan tot betaling van de biedprijs van EUR 29,00 per aangemeld en geleverd Gewoon Aandeel en EUR 3,50 per aangemeld en geleverd Gewoon Preferent Aandeel , waarna Go Acquisition in totaal 6.786.362 gewone aandelen, vertegenwoordigende 90,3% van de gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van Gamma Holding , en 102.212 gewone preferente winstdelende aandelen, vertegenwoordigende 76,3% van de gewone preferente winstdelende aandelen in het geplaatste kapitaal van Gamma Holding , zal houden. Na betaling en levering zal Go Acquisition 91,5% van de aandelen in Gamma Holding houden exclusief de door Gamma Holding zelf gehouden aandelen.

Na-aanmeldingstermijn
Om aan aandeelhouders van Gamma Holding , die hun Gewone Aandelen of Gewone Preferente Aandelen niet hebben aangemeld, de mogelijkheid te geven om hun Gewone Aandelen of Gewone Preferente Aandelen alsnog onder dezelfde bepalingen en restricties als van toepassing op het Bod, zoals beschreven in het op 13 januari 2011 door de AFM goedgekeurde Biedingsbericht , aan te melden, stelt Go Acquisition een na-aanmeldingstermijn. De na-aanmeldingstermijn vangt aan op 16 februari 2011 om 9:00 uur CET en eindigt op 22 februari 2011 om 18:00 uur CET.

Aanmelding door aandeelhouders via een Toegelaten Instelling
Aandeelhouders die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot na-aanmelding en Gewone Aandelen en/of Gewone Preferente Aandelen houden via een Euronext Amsterdam toegelaten instelling ("Toegelaten Instelling") worden verzocht hun aanmelding kenbaar te maken via hun bank of commissionair niet later dan om 18:00 uur CET op 22 februari 2011. De desbetreffende bewaarder, bank of commissionair kan een eerdere uiterste datum stellen voor de aandeelhouders om in de gelegenheid te zijn de aanmelding van die Gewone Aandelen en/of Gewone Preferente Aandelen op tijd aan het omwissel- en betaalkantoor te communiceren. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het op 13 januari 2011 door de AFM goedgekeurde Biedingsbericht dat overeenkomstig van toepassing is gedurende de na-aanmeldingstermijn.

Beëindiging beursnotering
Indien Go Acquisition 95% van de gewone aandelen en/of 95% van de gewone preferente aandelen in het geplaatst kapitaal van Gamma Holding heeft verkregen zal Go Acquisition NYSE Euronext Amsterdam in ieder geval verzoeken de notering van de desbetreffende aandelen Gamma Holding te beëindigen. Go Acquisition behoudt zich het recht voor om ook indien zij 95% van de gewone aandelen en de gewone preferente aandelen samen in het geplaatst kapitaal van Gamma Holding houdt, een dergelijk verzoek te doen, evenals in andere gevallen waarin NYSE Euronext Amsterdam bereid zou zijn een dergelijk verzoek in te willigen.