Rob van den Bergh voorgedragen als lid rvc Ahold

Ahold heeft op 8 maart bekendgemaakt dat Rob van den Bergh is voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen van Ahold . De heer Van den Bergh is voormalig bestuursvoorzitter van uitgevers- en marketing informatie concern VNU en commissaris bij een aantal bedrijven en organisaties in Nederland. De voordracht is opgenomen in de agenda van de eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering van Ahold op 20 april 2011.

Op diezelfde datum zal Karen de Segundo om persoonlijke redenen aftreden als lid van de Raad. In een toelichting zei René Dahan, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Karen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan ons werk tijdens haar zittingsperiode, die begon in 2004. Zij was een actief lid van onze Audit- en Selectie-en Benoemingscommissie. Mede namens mijn collega's in de Raad van Commissarissen, wil ik graag onze waardering en dankbaarheid uiten voor haar jarenlange betrokkenheid en inzet."

Als de aandeelhoudersvergadering instemt met deze voordracht zal de Raad van Commissarissen van Ahold per 20 april 2011 bestaan uit René Dahan (Voorzitter), Tom de Swaan (Vice-voorzitter), Derk C. Doijer, Stephanie M. Shern, Judith Sprieser, Mark McGrath, Ben Noteboom en Rob van den Bergh.