Verkoop van KBL epb aan Hinduja-groep gaat niet door

Op 21 mei 2010 kondigde KBC Groep aan dat het een overeenkomst had bereikt met de Hinduja-groep voor de verkoop van zijn privatebankingdochter KBL European Private Bankers (KBL epb).

De voorbije maanden heeft de Hinduja-groep, zoals gebruikelijk is, deze transactie ter goedkeuring voorgelegd aan de hoofdtoezichthouder (CSSF) in Luxemburg en de toezichthouders in de 9 andere Europese landen waar KBL epb actief is. KBC Groep zelf was uiteraard geen betrokken partij bij dat goedkeuringsproces.

Gisteren bevestigde de hoofdtoezichthouder CSSF in Luxemburg dat hij de evaluatie van de overname van KBL epb door Hinduja-groep stopzet. De CSSF is tot het besluit gekomen dat zijn beslissing zou geweest zijn dat hij zich verzet tegen de overname. De CSSF is tot dat besluit gekomen op basis van de toepassing van de criteria voorzien door de wet op de financiële sector en na overleg met de andere bevoegde autoriteiten.

Concreet betekent dit dat de verkoop van KBL epb aan de Hinduja-groep niet doorgaat.
KBC Groep neemt akte van deze beslissing. KBC Groep zal de komende weken, in het kader van de uitvoering van zijn strategisch plan, de verschillende opties grondig in kaart brengen om in functie van de huidige marktomstandigheden de gepaste beslissing m.b.t. de toekomst van KBL epb te kunnen nemen.