Batenburg ziet winst per aandeel stijgen

De opbrengsten van Batenburg Beheer zijn met 2% toegenomen van EUR 141 miljoen in 2009 tot EUR 143 miljoen in 2010. Op basis van de voortgezette activiteiten zijn de opbrengsten van Batenburg Beheer met 5% toegenomen. De opbrengsten die worden gerealiseerd buiten Nederland zijn toegenomen van EUR 6,6 tot EUR 10,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door stijgende export van tuinbouwautomatisering en enkele internationale projecten. Van de opbrengsten in 2010 is 93% gerealiseerd in Nederland en 7% daarbuiten.

De opbrengsten van het segment Installatietechniek zijn met 2% afgenomen tot EUR 92,5 miljoen (2009: EUR 94,3 miljoen) De opbrengsten uit voortgezette activiteiten van het segment Installatietechniek zijn echter met 3% gestegen. De opbrengsten in het segment Technische handel zijn autonoom met 8% gegroeid, vooral door een opleving van de vraag vanuit de maakindustrie.