Dividend 2010 Ballast Nedam: 36 cent

Het dividend over 2010 is vastgesteld op EUR 0,36 per uitstaand aandeel. Het aandeel Ballast Nedam wordt 23 mei 2011 ex-dividend genoteerd. De registratiedatum voor de dividendgerechtigdheid is 25 mei 2011 en het dividend wordt 31 mei 2011 betaalbaar gesteld.

De heer J. Bout is ter vergadering benoemd als commissaris voor een periode tot na afloop van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar zijn verstreken.

De heer P. van Zwieten is met ingang van 19 mei 2011 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Tevens is de heer R. Malizia met ingang van 13 augustus 2011 herbenoemd in de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar.
De overige voorstellen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn ook aangenomen.