Befimmo verhoogt aandelenkapitaal na overname NV Ringcenter

Naar aanleiding van de fusie door overneming van de NV Ringcenter*, op 22 juni 2011, verhoogde Befimmo haar kapitaal via de creatie van 637.371 aandelen. Sindsdien wordt haar kapitaal vertegenwoordigd door 17.427.474** aandelen ( Euronext Brussels symbool: BEFB) zonder vermelding van nominale waarde. Dit aantal aandelen geeft de nieuwe noemer van het deelnemingspercentage weer.

Ingevolge deze fusie werden de vennootschappen Meirfree NV en Vitalfree NV (die aandeelhouder waren van Ringcenter) houder van respectievelijk 424.914 en 212.457 Befimmo -aandelen.

Conform de wetgeving wordt het stemrecht, verbonden aan de Befimmo -aandelen aangehouden door Meirfree NV en Vitalfree NV, opgeheven omdat deze vennootschappen direct aan 100% gecontroleerd worden door Befimmo . De statutaire transparantiedrempel, die 3% van het totaal aantal stemrechten bedraagt, werd dus indirect overschreden door Befimmo .