Belgacom verbolgen over suggestie racistisch personeelsbeleid

Het telecombedrijf Proximus zegt een actief personeelsbeleid te voeren en geen enkele vorm van discriminatie te hanteren. Dat heeft het telecombedrijf gezegd in een reactie op uitlatingen van Yvan Mayeur, voorzitter van het Brussels Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Mayeur had daarbij gesteld dat niet de onveiligheid, maar de werkloosheid het grote probleem van Brussel is.

Hij beschuldigde daarbij onder meer de bedrijven NMBS en Proximus ervan geen Brusselaars in dienst te willen nemen. Proximus betwist de cijfers die door Mayeur naar voor werden geschoven, maar zegt vooral niet te kunnen aanvaarden dat gesuggereerd wordt dat racisme een verklaring zou kunnen zijn voor de samenstelling van het personeelsbestand van het bedrijf.

Proximus stelt dat 2,5 procent van het totale personeelsbestand een vreemde nationaliteit bezit, maar ook bij de Belgische medewerkers kan naar eigen zeggen een grote etnische diversiteit kan worden opgetekend.

Express.be