Homburg Invest verkoopt vastgoed in Calgary voor circa cad $39,7 miljoen

Homburg Invest maakte dinsdag 28 juni de verkoop bekend van de vastgoedobjecten, plaatselijk bekend als 100 Centron Park, gelegen aan 3600 4 St. SE in Calgary in de Canadese provincie Alberta, alsmede 200 en 300 Centron Park, gelegen aan 4000 4 St. SE in Calgary, Alberta, aan Homburg Canada Real Estate Investment Trust ("HCR") voor een totaalbedrag van CAD $39,7 miljoen in contanten.

De verkoopopbrengst zal worden aangewend voor het doen van een rentebetaling op langlopende schulden, ter financiering van gegarandeerde toekomstige verplichtingen voortvloeiende uit hoofdhuurovereenkomsten behoeve van de koper, ter voltooiing van eerder overeengekomen verbeteringen aan gehuurde objecten, en ter aflossing van bankschulden.

Voorts heeft HII een optie verleend aan HCR tot de aankoop van panden - mits en wanneer deze worden gebouwd - die plaatselijk bekend zullen staan als 400, 500, 600 en 700 Centron Park, alsmede de grond bestemd voor de bouw van deze panden.
De transactie is geëvalueerd door een speciaal van het bestuur van HII (het "Bestuur") onafhankelijk comité van directeuren (het "Comité") dat het Bestuur adviseerde de transactie goed te keuren. Het Comité en het Bestuur achten de transactievoorwaarden redelijk onder de omstandigheden en de verkoop in het belang van de Onderneming.

De transactie betreft een zogenaamde related party transaction volgens de door toezichthoudende instanties ingestelde eisen aangaande effecten. HII beroept zich op vrijstellingen ten aanzien van de verplichtingen met betrekking tot formele waardering en minderheidsgoedkeuring die het Bestuur en het Comité beschikbaar achten. De vastgoedobjecten werden aangeboden aan en geaccepteerd door HCR conform de bepalingen van de Investment Restrictions Agreement die HII en HCR zijn aangegaan in verband met de beursgang van HCR die in mei 2010 werd voltooid.

Afronding van de transactie vond plaats binnen 21 dagen na het indienen door de Onderneming van een material change report. Het Comité en het Bestuur achten het redelijk en noodzakelijk de transactie versneld af te ronden om aan de huidige financiële verplichtingen van HII te voldoen.