Banimmo verkoopt het gebouw Antwerp Expo

Banimmo ( NYSE Euronext BANI) heeft 100% van de aandelen van Bouwen & Wonen verkocht aan Artexis Belgium. Bouwen & Wonen is eigenaar van het gebouw "Antwerp Expo".

Het complex van 19.140 m² bestaat uit verschillende expositiehallen, kantoorgebouwen en horeca oppervlakte. Het is gelegen in de stad Antwerpen aan de Jan Van Rijswijcklaan, waar de meeste salons en beurzen van de stad plaats vinden.

Het complex werd in 2007 aangekocht met de bedoeling om het samen met de er naast gelegen terreinen te herontwikkelen. Aangezien het aangrenzend terrein en de ondergrond niet aangekocht konden worden, is Banimmo niet langer van plan om de site te ontwikkelen en heeft dus beslist om de vennootschap Bouwen & Wonen aan Artexis te verkopen. Artexis kent het gebouw want ze oefent er sinds meerdere jaren haar activiteiten uit.

De verkoopprijs van de aandelen is gebaseerd op een waarde van het gebouw van €17,1 miljoen. Deze verkoop genereert een meerwaarde.

Banimmo is bezig met andere verkooptransacties van gebouwen uit haar portefeuille, deze bevinden zich in diverse stadia van vooruitgang.