Ageas kondigt de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV aan

Ageas kondigt de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV aan

Aangezien het vereiste quorum voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 19 april 2023 niet zal worden bereikt, organiseert ageas SA/NV op woensdag 17 mei 2023 om 10u30 de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (de “Vergadering”). De Vergadering zal plaatsvinden in het Auditorium van AG Insurance, AG Campus, Nieuwbrug 17 te 1000 Brussel.

De algemene modaliteiten om deel te nemen aan de Vergadering en de onderstaande documenten zijn beschikbaar op de Ageas website:

•        de oproeping en de agenda met als punten:

  • de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening over 2022,
  • de goedkeuring van het dividend over 2022,
  • de kwijting van aansprakelijkheid,
  • de goedkeuring van het remuneratieverslag,
  • de goedkeuring van de voorstellen tot benoeming en herbenoeming van bestuursleden,
  • de goedkeuring van de remuneratie van de statutaire auditor,
  • de goedkeuring van voorgestelde wijzigingen aan de statuten; en
  • de toestemming voor de Groep om aandelen van ageas SA/NV in te kopen

Aandeelhouders zullen zich voor de Vergadering kunnen registreren, stemmen en vragen stellen als zij op de registratiedatum houder zijn van het aantal aandelen waarvoor zij hun intentie hebben aangegeven om hun stemrecht uit te oefenen, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de Vergadering aanhouden. De registratiedatum is vastgesteld op woensdag 3 mei 2023 om middernacht (CET).

Aandeelhouders die aan de Vergadering wensen deel te nemen, dienen hun intenties uiterlijk op donderdag 11 mei 2023 kenbaar te maken door hun instructies mee te delen aan de vennootschap, hun bank of hun financiële instelling. De volmachten waarmee aandeelhouders hun steminstructies kunnen doorgeven, dienen uiterlijk donderdag 11 mei 2023 in het bezit van de vennootschap te zijn.

Vragen over deze Vergadering kunnen worden gemaild naar general.meeting@ageas.com.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar kennis en ervaring. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Ageas , een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 44.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van meer dan EUR 16 miljard in 2022.

Bijlage