PinguinLutosa rondt overname Scana Noliko af

PinguinLutosa is fier te mogen aankondigen dat de aangekondigde overname van de Scana Noliko groep vandaag succesvol werd afgerond. De cijfers van Scana Noliko zullen vanaf 1 juli 2011 opgenomen worden in de consolidatiekring van PinguinLutosa.
Gesteund door het bankensyndicaat, de referentieaandeelhouders van PinguinLutosa en de vroegere aandeelhouders van Scana Noliko is PinguinLutosa er ook in geslaagd om de bestaande financiering van zowel PinguinLutosa als Scana Noliko te herplaatsen en te verlengen.

Met de overname van Scana Noliko wordt de rendabiliteit van PinguinLutosa verder versterkt en een stevige basis gelegd voor de toekomst.

CECAB
PinguinLutosa heeft de goedkeuring bekomen van de Franse anti-trustautoriteiten voor de overname van de diepvriesactiviteiten van het Franse CECAB. Dit was het laatste obstakel zodat niets nu nog de integratie in PinguinLutosa in de weg staat.

Er werd besloten deze stap te doen samenvallen met de start van het nieuwe verkoopseizoen per 1 september. Concreet betekent dit dat vanaf die datum de operationele en commerciële activiteiten volledig in handen van PinguinLutosa zullen zijn.

Financiële kalender
- Bekendmaking halfjaarcijfers boekjaar 2011: 18 augustus 2011 (17u45)
- Trading update Q3 2011: 27 oktober 2011 (17u45)
- Bekendmaking jaarcijfers boekjaar 2011: 20 maart 2012 (17u45)
- Beschikbaarheid jaarverslag 2011: 25 april 2012 (17u45)
- Trading update Q1 2012: 25 april 2012 (17u45)
- Algemene Vergadering: 18 mei 2012 om 14u00 te Langemark,
Poelkapellestraat 71