Befimmo NV: Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2018

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2018

Op grond van het aantal aandelen voor dewelke de aandeelhouders aan de toelatingsformaliteiten hebben voldaan en, tot en met 23 maart 2018, de Raad van Bestuur hebben ingelicht over hun voornemen om de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 maart 2018 bij te wonen (opgeroepen op 27 februari 2018), staat op heden reeds vast dat het wettelijke aanwezigheidsquorum op deze Vergadering niet bereikt zal zijn.

Bijgevolg worden de aandeelhouders uitgenodigd om de tweede Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen die op 24 april 2018 zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel, Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel om over dezelfde dagorde te beraadslagen en te besluiten. Deze Buitengewone Algemene Vergadering zal onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van Befimmo NV plaatsvinden, die dezelfde dag om 10u30 wordt bijeengeroepen.

Alle documenten betreffende deze Vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (http://www.befimmo.be/nl/investors/algemene-vergaderingen):

  • Dagorde;
  • Volmacht;
  • Formulier om te stemmen per correspondentie;
  • Bijkomende informatie.

De praktische formaliteiten voor de deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering worden beschreven in de dagorde.

Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/edf02a68-13bb-4f74-a1be-a68ccc7f8127