Sipef koopt voor 10 miljoen euro aandelen in

De raad van bestuur deelt mee dat hij op 19 september jl. heeft beslist om maximum EUR 10 miljoen vrij te maken ter financiering van de inkoop van eigen aandelen.

De inkoop is gericht zowel op de belegging van een deel van SIPEF’s nettokaspositie, die KUSD 52341 bedroeg per 30 juni 2011, als op de indekking van een aandelenoptieplan ten gunste van het management.

Het aandelenoptieplan, waarvan de principes werden vastgesteld door de raad van bestuur, zal in de loop van het najaar verder worden uitgewerkt door het remuneratiecomité. De raad van bestuur heeft momenteel niet de intentie om de in te kopen aandelen te laten vernietigen. De raad van bestuur benadrukt dat de beslissing tot inkoop van eigen aandelen de financiering van de aangekondigde uitbreidingen van de plantages in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea geenszins in het gedrang brengt.

Met deze beslissing wenst de raad zijn geloof in de toekomstige waardecreatie van de groep kracht bij te zetten. De beslissing tot inkoop van eigen aandelen kadert in de machtiging die de buitengewone algemene vergadering op 29 mei 2009 heeft verleend aan de raad van bestuur. Deze machtiging verstrijkt, behoudens verlenging, op 19 juni 2014.