Bekaert: Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

-        Goedkeuring bruto dividend van € 1,65
-        Goedkeuring voorgestelde herbenoemingen

Vandaag heeft de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bekaert plaatsgevonden onder het voorzitterschap van Jürgen Tinggren, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarbij zijn hoofdzakelijk de volgende onderwerpen aan bod gekomen.

De vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2022, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een bruto dividend van € 1,65 per aandeel. De dividend ex-date is 11 mei 2023. Het dividend zal betaalbaar zijn op 15 mei 2023 bij de volgende financiële instellingen: ING Belgium, Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Ageas , KBC Bank en Belfius Bank in België, Société Générale in Frankrijk, ABN AMRO Bank in Nederland en UBS in Zwitserland.

De vergadering heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022, en heeft het remuneratieverslag 2022 goedgekeurd. De vergadering heeft kwijting verleend aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2022 en heeft de vergoedingen van de Bestuurders en de Commissaris goedgekeurd.

De vergadering heeft de volgende voorstellen aanvaard:
-     Gregory Dalle wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2027;
-     Maxime Parmentier wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2027;
-     Oswald Schmid wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van één jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2024;
-     Caroline Storme wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2027;
-     Jürgen Tinggren wordt als onafhankelijk bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2027;
-     Mei Ye wordt als onafhankelijk bestuurder herbenoemd voor een periode van één jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2024.

Bovendien heeft de vergadering een aantal bepalingen inzake controlewijziging goedgekeurd.

 

Bijlage