Update Vastned Offices over deelneming in Intervest Offices

VastNed Offices/Industrial NV heeft per 19 augustus 2011 haar volledige deelneming in de openbare vastgoedbevak Intervest Offices NV overgedragen aan haar 100 % dochtervennootschap, VastNed Offices Benelux Holding BV. Ten gevolge van deze overdracht houdt VastNed Offices Benelux Holding BV als gecontroleerde onderneming die onder controle staat van VastNed Offices/Industrial NV rechtstreeks de deelneming in de openbare vastgoedbevak Intervest Offices NV, waardoor derhalve bij toepassing van artikel 10 van het KB van 14 februari 2008 op de openbaarmaking
van belangrijke deelnemingen ook VastNed Offices Benelux Holding BV zelf kennisgevingsplichtig is.

Intervest Offices NV heeft deze kennisgevingen namens VastNed Offices/Industrial NV en VastNed Offices Benelux Holding BV ontvangen en heeft alle in deze kennisgevingen vervatte informatie op haar website openbaar gemaakt.

Ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Nieuwe Steen Investments NV tot splitsing van VastNed Offices/Industrial NV dd. 7 oktober 2011 die van kracht werd op 14 oktober 2011, hield VastNed Offices/Industrial NV op te bestaan en zijn de aandelen VastNed Offices Benelux Holding BV onder algemene titel overgegaan op NSI Beheer II BV. Ten gevolge van deze overdracht houdt Nieuwe Steen Investments NV als moederonderneming van NSI Beheer II BV (dewelke op haar beurt de controle heeft over VastNed Offices Benelux Holding BV - VastNed Offices Benelux Holding BV heeft op haar beurt eveneens de controle over VastNed Offices Belgium Holdings BV die op haar beurt de controle heeft over Belle Etoile NV) thans onrechtstreeks de deelneming in de openbare vastgoedbevak Intervest Offices NV.

Informatie per 14 oktober 2011:
−− Totaal kapitaal: € 126.728.870,79
−− Totale aantal stemverlenende effecten: 13.907.267
−− Totale aantal stemrechten: 13.907.267 (= de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering)
Intervest Offices NV heeft de kennisgeving namens Nieuwe Steen Investments NV ontvangen en heeft alle in deze kennisgeving vervatte informatie op haar website openbaar gemaakt.

vastned offices intervest offices