Umicore koopt wederom aandelen in

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Umicore op 21 oktober 2011 150.000 aandelen ingekocht te hebben.