VGP Joint Venture Kondigt Aankoop Logistieke Portefeuille van € 253 Miljoen aan

PERSBERICHT 
Gereglementeerde Informatie

Antwerpen, België, 24 Mei 2023 (07u00 CET)

VGP NV (‘ VGP ’), en PIMCO Prime Real Estate, handelend namens verschillende ondernemingen van Allianz Group, hebben vandaag een succesvolle vierde transactie aangekondigd tussen VGP en hun 50:50 joint venture, VGP European Logistics 2 (De ‘Tweede Joint Venture’ of ‘Aurora’). De transactie omvat 11 logistieke gebouwen, waaronder 5 gebouwen in 4 nieuwe VGP-parken en nog eens 6 nieuw opgeleverde logistieke gebouwen die werden ontwikkeld in parken die reeds eerder overgedragen werden aan de joint venture.

De 11 gebouwen zijn gelegen in Spanje (7), Nederland (3) en Italië (1).

De closing met VGP European Logistics 2 zal de vierde closing zijn tussen VGP en deze joint venture en heeft een waarde van € 253 miljoen met een bruto-opbrengst van € 197 miljoen.

Jan Van Geet, CEO van VGP , zei: "De Aurora IV closing, tot nu toe de grootste aangekondigde portefeuilletransactie in de Europese markt voor logistiek vastgoed in 2023, is een uitstekende aanvulling op onze joint venture portefeuille waarin we gezamenlijk werken aan een duurzame vastgoedportefeuille van topkwaliteit die op lange termijn waarde creëert voor huurders, gemeenschappen en de joint venture partners."

Jan Van Geet voegde daaraan toe: "Vanuit VGP-perspectief zal de transactie, die in de eerste helft van juni zal worden afgerond, resulteren in een aanzienlijke cash-recycling die onze liquiditeitspositie versterkt voor het maken van nieuwe investeringen en terugbetaling van aflopende obligaties. De transactie zal een positief effect hebben op de financiële resultaten over de eerste helft van 2023.

Na de afronding van deze vierde transactie in de Tweede Joint Venture bestaat deze vastgoedportefeuille uit 43 opgeleverde gebouwen goed voor 925.000 m² verhuurbare vloeroppervlakte, met een bezettingsgraad van 99,7%.

Deze groei van de portefeuille van de Joint Ventures zou een verdere positieve invloed moeten hebben op de inkomsten uit vergoedingen voor de diensten die VGP aan de Joint Ventures verleent op het gebied van asset-, property- en developmentmanagement.

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Investor RelationsTel: +32 (0)3 289 1433
investor.relations@vgpparks.eu
Karen Huybrechts
(Hoofd Marketing)
Tel: +32 (0)3 289 1432

Toekomstgerichte verklaringen:  Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige opvattingen van het management over toekomstige gebeurtenissen en omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die worden uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. VGP verstrekt de informatie in dit persbericht op deze datum en neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. De informatie in deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het kopen van effecten in VGP of een uitnodiging of aansporing tot enige andere beleggingsactiviteiten.  VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden zijn gedaan of gepubliceerd en neemt geen enkele verplichting op zich om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen die door derden zijn gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht van VGP te corrigeren.

OVER VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP hanteert een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met capaciteiten en jarenlange expertise in de hele waardeketen. Opgericht in 1998 als een Belgische familiale vastgoedontwikkelaar in Tsjechië, is VGP met een personeelsbestand van ongeveer 383 VTE’s vandaag actief in 17 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2022 bedroeg de bruto vermogenswaarde van VGP , inclusief de joint ventures aan 100%, € 6,44 miljard en had het bedrijf een netto vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,30 miljard. VGP is genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957). Voor meer informatie kunt u terecht op

https://www.vgpparks.eu/nl/

Bijlage