Besluiten buitengewone AVA Intervest Offices

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van vastgoedbevak Intervest Retail gehouden op 27 oktober 2011, voorgezeten door Taco de Groot, heeft onderstaande besluiten genomen:

- Verplaatsing van de datum van de jaarvergadering van de eerste woensdag van de maand april om veertien uur dertig naar de laatste woensdag van de maand april om veertien uur dertig, en aanpassing van artikel 19 van de statuten dienovereenkomstig.

- Wijziging van artikel 14 van de statuten inzake de externe vertegenwoordigingsmacht om het aan te passen aan het standpunt van de FSMA met betrekking tot de vereisten die moeten zijn voldaan opdat de raad van bestuur een volmacht mag verlenen om in naam en voor rekening van de vastgoedbevak daden van beschikking te stellen met betrekking tot vastgoed.