Rokus van Iperen naar TKH Group

De Raad van Commissarissen van TKH Group N.V. zal in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op woensdag 14 december 2011 in Haaksbergen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TKH Group N.V. de voordracht doen voor de benoeming van de heer Ir. Rokus van Iperen als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Van Iperen zal daarmee de vacature invullen die is ontstaan vanwege het terugtreden van de heer ir. A. van der Velden uit de Raad van Commissarissen per 19 oktober 2010.

De heer Van Iperen (58 jaar) heeft de Nederlandse nationaliteit en is thans voorzitter van de Raad van Bestuur van Océ N.V. in Venlo. De heer Van Iperen is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Technische Universiteit Eindhoven, voorzitter Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Maastricht en lid van de Board of Directors van RTI International Metals, Inc. te Pittsburgh.