Dexia stapt uit Retail Estates

Op 25 oktober 2011 heeft Retail Estates een kennisgeving ontvangen vanwege Dexia NV, waaruit blijkt dat Dexia NV sinds 20 oktober 2011 niet langer onrechtstreeks participeert in het kapitaal van Retail Estates.

De beëindiging van de onrechtstreekse participatie van Dexia NV in Retail Estates is een gevolg van de overdracht van de controle over Dexia Insurance Services Finance NV, zijnde de rechtstreekse aandeelhouder van Retail Estates. Deze controleoverdracht is een gevolg van de verkoop van Dexia Bank België NV door Dexia NV op 20 oktober 2011.