Dexia stapt uit WDP

Overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 op de Openbaarmaking van Belangrijke Deelnemingen, kondigt WDP aan 2 transparantieverklaringen te hebben ontvangen vanwege Dexia NV met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Rogierplein 11, en vanwege de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louisalaan 32.

Dexia NV had een indirecte participatie in het kapitaal van WDP , via verschillende filialen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van Dexia Bank België ( Dexia Insurance Belgium NV, Dexia Life & Pensions NV en DELP Invest CVBA), vennootschap gecontroleerd door Dexia NV tot 20 oktober 2011, datum waarop Dexia Bank België werd verkocht door Dexia NV. Dexia NV heeft derhalve niet langer enige participatie in WDP .

In het kader van de haar toevertrouwde opdracht (handelend in eigen naam maar voor rekening van de Belgische Staat) heeft de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij op 20 oktober 2011 100 % van de aandelen van Dexia Bank België verworven. Als gevolg hiervan houdt de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een indirecte participatie aan in het kapitaal van WDP via verschillende filialen van Dexia Bank België ( Dexia Insurance Belgium NV, Dexia Life & Pensions NV en DELP Invest CVBA).