Persbericht - Fiancieel Halfjaarverslag

Financieel halfjaarverslag van Ascencio NV

- Resultaten tot 31 maart 2023

                                         

EPRA EARNINGS STIJGEN & STERKE PRESTATIE VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE

OPERATIONEEL RESULTAAT

- HUURINKOMSTEN: 25,1 miljoen EUR, een stijging met 6,1% ten opzichte van 23,6 miljoen EUR op 31/03/2022

- EPRA BEZETTINGSGRAAD: 97,2%, een daling ten opzichte van 96,5% op 30/09/2022

- EPRA EARNINGS: 17,5 miljoen EUR, een stijging met 7,8% ten opzichte van 16,2 miljoen EUR op 31/03/2022

- EPRA EARNINGS PER AANDEEL:2,65 EUR tegenover 2,46 EUR op 31/03/2022

- NETTORESULTAAT: 22,2 miljoen EUR tegenover 44,0 miljoen EUR op 31/03/2022; deze daling houdt verband met het verschil in positieve herwaarderingen ten opzichte van 31/03/2022 (+5,0 miljoen EUR tegenover +28,2 miljoen EUR)

BALANSINFORMATIE

- REËLE WAARDE VAN DE PORTEFEUILLE: 748,6 miljoen EUR tegenover 738,9 miljoen EUR op 30/09/2022

- EPRA LTV: 45,3%, tegenover 44,4% op 30/09/2022

- EPRA NTA PER AANDEEL: 62,18 EUR tegenover 62,35 EUR op 30/09/2022


 

Klik op het onderstaande document voor het volledig persbericht:

 

Bijlage