Kinepolis koopt 900 aandelen in

In uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop eigen aandelen meldt Kinepolis Group NV dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 1 september 2011, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 27 oktober 2011 tot en met 2 november 2011 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de
Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2011: aankoop 900 aandelen op gemiddeld 54,42 euro.

Na voormelde transacties bedraagt op 2 november 2011 het totaal aantal eigen aandelen 571.298.