AXA verlaagt belang in Bekaert

Op 8 november 2011 heeft AXA S.A. (25, Avenue Matignon, FR-75008 Parijs, Frankrijk), een persoon die alleen kennis geeft, aan Bekaert een definitieve kennisgeving gedaan dat ingevolge de overdracht van stemrechtverlenende effecten haar deelneming in Bekaert op 2 november 2011 beneden de laagste drempel van 3% was gedaald.