Ctac boekt licht hogere omzet

ICT –service provider Ctac N.V. ( Ctac ) behaalde in het 3e kwartaal 2011 een omzet van € 16,8 miljoen, een stijging van 1,8% ten opzichte van het 3e kwartaal 2010. Het bedrijfsresultaat was break even. Het EBITDA kwam uit op € 0,4 miljoen ten opzichte van € 0,6 miljoen in Q3 2010. Het 3e kwartaal liet geen verdere verbetering zien van de ICT –services markt.

Het resultaat verbeterde wel ten opzichte van het 2e kwartaal 2011 door een licht hogere bezettingsgraad, een verbeterde efficiency van de organisatie en de eerste effecten van de eerder aangekondigde kostenmaatregelen. In het 3e kwartaal zijn geen significante veranderingen in de financiële positie van Ctac opgetreden.

Eerst 9 maanden

De omzet in de eerste 9 maanden van 2011 is met 2,9% gestegen ten opzichte van het niveau van de omzet in de eerste 9 maanden van 2010. Gedurende de eerste 9 maanden is de operationele slagkracht vergroot door optimalisatie van de samenwerking tussen de divisies. Daarnaast heeft Ctac initiatieven genomen om de kostenbasis te verlagen. De Consultancy divisies hebben de afgelopen kwartalen geïnvesteerd in kennis in nieuwe producten die SAP AG in de markt aan het positioneren is.