Delta Lloyd verkoopt Duitse activiteiten aan Nomura

Delta Lloyd NV maakt vandaag de verkoop bekend van haar Duitse activiteiten aan Nomura Holdings, Inc. Deze transactie is in overeenstemming met de strategie van Delta Lloyd om zich te richten op de kernmarkten Nederland en België. De bekendmaking volgt op het besluit, zoals door Delta Lloyd aangekondigd op 4 maart 2010, om de activiteiten in Duitsland in run-off te plaatsen en de verkoop van nieuwe verzekeringspolissen te beëindigen. Op 4 augustus 2011 kondigde Delta Lloyd aan dat zij zich volledig uit de Duitse markt wilde terugtrekken.

De voorgenomen transactie betreft de overdracht aan Nomura van alle bezittingen en verplichtingen van Delta Lloyd Lebensversicherung AG en de verkoop van alle aandelen die Delta Lloyd Deutschland AG houdt in de andere Duitse dochterbedrijven. Deze bedrijven zullen de bestaande polishouders blijven bedienen en zullen ook alle circa 200 medewerkers van Delta Lloyd in Duitsland, inclusief het huidige management, overnemen om een soepele overdracht te waarborgen. De Duitse activiteiten zullen naar verwachting baat hebben bij de gepubliceerde tier 1 ratio van Nomura (16,2% en hoger dan het sectorgemiddelde).

De partijen verwachten de transactie medio 2012 af te ronden, deze is onder voorbehoud van goedkeuring van de betrokken toezichthouders en andere voorwaarden. De definitieve transactieprijs is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaalmarkten, die hoofdzakelijk betrekking hebben op de rente- en spreadontwikkelingen in de obligatieportefeuille van de Duitse activiteiten en van de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille.

Voor de transactie geldt een minimumprijs bij totstandkoming als voorwaarde. Delta Lloyd heeft het recht af te zien van de overeenkomst als deze minimumprijs niet wordt gehaald.

Gebaseerd op die minimumprijs en behoudens een significante verslechtering van de waarde van de vastgoedportefeuille, verwacht Delta Lloyd dat de transactie een positief IFRS-resultaat oplevert van minstens € 65 miljoen (inclusief belastingvoordelen). De wettelijke solvabiliteit (IGD) van de groep zal dan naar verwachting toenemen met circa 12% (ten opzichte van 30 juni 2011). Het eigen vermogen van de Duitse bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd bedroeg € 206 miljoen per 30 juni 2011.

Verwachte IGD solvabiliteit per eind september

Delta Lloyd verwacht dat haar IGD solvabiliteitsratio per eind september 2011 zich binnen de doelstelling van 160-175% zal bevinden, zonder de bovengenoemde verwachte toename van 12% bij de verkoop van de Duitse activiteiten.

De gevoeligheden voor bewegingen van rente en aandelen zijn als gevolg van maatregelen op het gebied van risicomanagement afgenomen ten opzichte van de gepubliceerde halfjaarcijfers 2011. In haar trading update voor Q3 zal Delta Lloyd hierover verdere informatie verschaffen.