Softimat koopt eind november 2011 6.375 aandelen in

Softimat publiceert de informatie zoals vereist in Artikels 205 à 208 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek der Vennootschappen zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 26 april 2009. Deze verrichtingen volgen op het door de Raad van Bestuur opgerichte programma voor het terugkopen van eigen aandelen toegestemd door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 4 maart 2011.

Tijdens deze vergadering werd er toestemming gegeven om, tussen 4 april 2011 en 4 oktober 2012, hetzij voor een periode van 18 maanden, eigen aandelen in te kopen op de Beurs , voor een prijs begrepen tussen één euro en twintig euro per aandeel, en dit door een vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten belope van maximum drie miljoen euro.