Nyrstar geeft 839.456 nieuwe aandelen uit onder een bestaand incentive plan voor personeelsleden - Nieuwe noemer

Gereglementeerde Informatie

30 maart 2018 om 19u00 CEST

Kapitaalverhoging

Nyrstar NV (de "Vennootschap") kondigt aan dat zij vandaag 839.456 nieuwe gewone aandelen heeft uitgegeven middels een kapitaalverhoging in geld voor een bedrag van EUR 4.793.293,76 (bestaande uit kapitaal en uitgiftepremie) in het kader van het toegestaan kapitaal. Op de nieuwe aandelen werd ingeschreven door bepaalde bestaande personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen die ervoor hebben geopteerd om het netto-cash equivalent in euro (EUR) van hun award voor het prestatiejaar 2017 onder het Annual Incentive Plan van de Vennootschap aan te wenden om in te schrijven op nieuwe aandelen van de Vennootschap.

De in voormelde kapitaalverhoging uitgegeven nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen, en hebben in alle opzichten een gelijkaardige (pari passu) rang, met inbegrip van dividendrechten, als de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het moment van hun uitgifte en zullen recht hebben op uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de nieuwe aandelen valt. De Vennootschap zal de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels aanvragen.

Nieuwe noemer

Ingevolge de uitgifte van aandelen kan, overeenkomstig artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, de staat van het maatschappelijk kapitaal en de uitstaande stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap op 30 maart 2018 als volgt worden samengevat:

  • Totaal uitstaand maatschappelijk kapitaal: EUR 114.134.760,97
  • Totaal uitstaande stemrechtverlenende effecten: 109.873.001
  • Totaal uitstaande stemrechten (noemer): 109.873.001
  • Totaal uitstaande converteerbare obligaties: 4,25% niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2018 voor een totale hoofdsom van EUR 29 miljoen (de "2018 Converteerbare Obligaties"), en 5,00% niet-gesubordineerde gegarandeerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2022 voor een totale hoofdsom van EUR 115 miljoen (de "2022 Converteerbare Obligaties")
  • Aandelen die nog kunnen worden uitgegeven: maximaal 13.544.984 nieuwe aandelen (waarbij ieder aandeel recht geeft op één stemrecht) kunnen worden uitgegeven bij de conversie van (a) alle uitstaande 2018 Converteerbare Obligaties aan hun huidige conversieprijs van EUR 21,28 per aandeel, en (b) alle uitstaande 2022 Converteerbare Obligaties aan hun huidige conversieprijs van EUR 9,44 per aandeel. De conversieprijzen van de 2018 Converteerbare Obligaties en 2022 Converteerbare Obligaties zijn onderhevig aan aanpassingen.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft zes smelters, een fumer en vier mijnbouwoperaties in Europa, Australië en Noord-Amerika en stelt ongeveer 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms Head of Investor Relations T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni Head of Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 E: franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8518fe6-8bdc-4ea2-aa27-b894164e81f3