Omega Pharma wijzigt directiecomite en raad van bestuur

Omega Pharma meldt dat Sam Sabbe na onderling overleg terugtreedt als bestuurder en als lid van het directiecomité. Sam Sabbe zal verantwoordelijk blijven voor Mergers & Acquisitions. Jan Cassiman treedt eveneens na onderling overleg terug als lid van het directiecomité en zal zijn loopbaan buiten de onderneming voortzetten. Er werd besloten om thans niet in hun vervanging te voorzien, zodat het directiecomité voortaan drie leden telt, met name: Marc Coucke (Chief Executive Officer), Barbara De Saedeleer (Chief Finance Officer) en Chris Staueble (Vice-President, Head of Marketing and Sales). Alle wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht.