Telenet nu op 0,19 procent van het uitstaande aandelenkapitaal

Telenet Group Holding NV (“ Telenet ” of “de Onderneming”) ( Euronext Brussel: TNET) maakt volgende informatie bekend zoals voorgeschreven door artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen:

In het kader van het inkoopprogramma voor eigen aandelen zoals bekendgemaakt op 9 augustus 2011, bericht de Vennootschap dat in de periode van 24 november 2011 tot en met 5 december 2011, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel: inkoop 33.824 en 12.126 aandelen.

De Vennootschap bezit vandaag 220.352 eigen aandelen, hetzij 0,19 % van het totaal aantal uitstaande aandelen. Alle ingekochte aandelen zullen aangehouden worden door de Vennootschap om haar verplichtingen na te komen onder bestaande aandelenoptieplannen. Zolang deze aandelen worden aangehouden door de Vennootschap, zullen deze geen recht geven op de uitkering van dividenden.