Vastned Retail verlengt financieringen

VastNed Retail , het Europese beleggingsfonds in winkelvastgoed heeft twee leningovereenkomsten met Rabobank Rotterdam afgesloten die passen in de optimalisatie van de conservatieve financiering, zoals aangekondigd tijdens de presentatie van de nieuwe strategie.

Het betreft een langlopende lening van € 25 miljoen die eind april 2012 zou expireren. Deze wordt voor een periode van drie jaar verlengd. Tevens is een kortlopende lening van eveneens € 25 miljoen omgezet in een langlopende lening met als expiratiedatum eind april 2015.