Colruyt koopt 191.636 aandelen in

Verwijzend naar artikel 207 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (art. 620 § 1), zoals gewijzigd door een Koninklijk Besluit van 26 april 2009, deelt de Etn. Fr. Colruyt NV mee dat ze 191.636 eigen aandelen heeft ingekocht op NYSE Euronext Brussel in de periode van 01 december 2011 tot 07 december 2011.