Threadneedle verkleint belang in Kinepolis naar 4,98 procent

Overeenkomstig de toepasselijke transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007 en KB van 14 februari 2008) meldt Kinepolis Group NV dat zij op 8 december 2011 een kennisgeving ontving van Ameriprise Financial voor Threadneedle Asset Management Holdings Ltd.

Hierin wordt meegedeeld dat Threadneedle Asset Management Holdings Ltd op datum van 7 december 2011 over een participatie beschikt van 4,98% (345 437 stemrechten) in Kinepolis Group NV.

In de vorige kennisgeving dd 4 november 2010 werd voor Threadneedle Asset Management Holdings Ltd een participatie gemeld van 5,09% (352 715 stemrechten) in Kinepolis Group NV. Ameriprise Financial controleert via intermediaire holding vennootschappen de stemrechten van Columbia Management Investment Advisers, Columbia Wanger Asset Management, Threadneedle Management Luxembourg S.A. en Threadneedle Asset Management Holdings Ltd, die op zijn beurt de stemrechten van Threadneedle Asset Management Ltd en Threadneedle Pensions Ltd controleert.