Update aandeleninkoop Kinepolis midden december 2011

In uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop eigen aandelen meldt Kinepolis Group NV dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 1 december 2011, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 15 december 2011 tot en met 21 december 2011 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 mei 2011: Kinepolis aandeleninkoop

Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 317 940 op 21 december 2011.