Elia over transmissietarieven

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft het tweede voorstel goedgekeurd, dat Elia heeft ingediend, overeenkomstig de regels die de regulator voor de transmissietarieven voor elektriciteit voor de periode van 2012 tot en met 2015 heeft vastgesteld.

Deze tarieven werden bepaald op basis van het overleg dat heeft plaatsgehad tussen de regulator en Elia . Het is de bedoeling gepaste tariefsignalen te geven aan de marktpartijen, zowel voor injectie als afname, en in te spelen op de noden die de onderneming ondervindt bij het uitoefenen van haar opdracht. Zij houden ook rekening met de ontwikkelingen die zich in het energielandschap hebben voorgedaan in de loop van de eerste tariefperiode 2008-2011, in een context van economische onzekerheid zo meldt het persbericht.