Kinepolis Group - Marie-Suzanne Bert-Vereecke legt mandaat neer als Bestuurder

Mevrouw Marie-Suzanne Bert-Vereecke, stichtend Bestuurder en Ere-voorzitster, legt op 31 december 2011 haar mandaat neer als Bestuurder van Kinepolis Group, nu zij de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt.

Mevrouw Bert was, samen met haar echtgenoot, wijlen de heer Albert Bert, en haar zuster, Mevrouw Marie-Rose Claeys-Vereecke, sedert de oprichting van Kinepolis Group in diverse hoedanigheden actief betrokken bij de uitbouw van de groep en kan terugblikken op een lange en successrijke carrière.

De Raad van Bestuur dankt Mevrouw Bert in naam van de onderneming voor de belangrijke bijdrage die zij heeft geleverd aan de ontwikkeling van Kinepolis Group. Mevrouw Bert zal niet opgevolgd worden in de Raad van Bestuur.