VPK Packaging koopt aandelen in

In het kader van haar inkoopprogramma van eigen aandelen, meldt de vennootschap, conform art 207, §2 van het Koninklijk Besluit van 30/01/2001, zoals gewijzigd door een Koninklijk Besluit van 26/04/2009, dat zij volgende transacties heeft verricht: aankoop 50 aandelen op 29,25 voor in totaal 1462,50 euro.