Umicore - Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

Transparantieverklaring van BlackRock , Inc.


In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock . onlangs Umicore ervan in kennis gesteld dat zij achtereenvolgens de wettelijke drempel van 5% voor de directe stemrechten heeft overschreden, naar boven op 19 juni 2023 en vervolgens naar beneden op 20 juni 2023. De totale directe stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten bleven boven 5%.

Samenvatting van alle transacties:

Datum van drempeloverschrijdingDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactie  Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactieTotaal
20 juni 202321 juni 20234,99 %0,27 %5,26 %
19 juni 202321 juni 20235,03 %0,25 %5,28 %


Inhoud van de tweede kennisgeving van 21 juni 2023:

De meest recente kennisgeving bevatte volgende elementen:

 • Datum van kennisgeving: 21 juni 2023
 • Datum van drempeloverschrijding: 20 juni 2023
 • Onderschreden drempel van directe stemrechten: 5%
 • Kennisgeving door: BlackRock , Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten


Inhoud van de kennisgeving op 21 juni 2023:

De meest recente kennisgeving bevatte volgende elementen:

 • Datum van kennisgeving: 21 juni 2023
 • Datum van drempeloverschrijding: 19 juni 2023
 • Overschreden drempel van directe stemrechten: 5%
 • Kennisgeving door: BlackRock , Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.


Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans+32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com
Eva Behaeghe+32 2 227 70 68eva.behaeghe@umicore.com
Adrien Raicher+32 2 227 74 34adrien.raicher@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2022 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,2 miljard (omzet van € 25,4 miljard) en had meer dan 11.000 mensen in dienst.