Tigenix boekt voortgang met het ChondroCelect Compassionate Use Programma

Tigenix maakte vandaag data bekend van een ChondroCelect® "compassionate use" programma (CUP), waaraan 43 orthopedische centra in 7 Europese landen deelnamen en waarbij 370 patiënten met ChondroCelect behandeld werden over een periode van 4 jaar.

Publicatie in Cartilage

De data van de studie werden online gepubliceerd in Cartilage, het officiële tijdschrift van de "International Cartilage Repair Society". De auteurs, onder leiding van hoofdonderzoeker Johan Vanlauwe MD van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven in België, geven aan dat de implantatie van ChondroCelect tot een positieve baten/risico ratio leidde in een niet-geselecteerde, heterogene populatie, onafhankelijk van het type of grootte van het defect of de periode van opvolging.

Belangrijk is dat deze CUP studie de dataset van de gerandomiseerde klinische studie die gebruikt werd voor de goedkeuring van ChondroCelect bij het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) 8 keer vergroot, van 43 naar 334 patiënten die op lange termijn werden opgevolgd. Tot vandaag werden in totaal meer dan 650 patiënten behandeld met ChondroCelect.