UCB kocht begin januari 55.465 aandelen in

Overeenkomstig artikel 207 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Vennootschapswetboek, maakt UCB bekend dat het 55.465 UCB aandelen heeft gekocht op de beurs van Brussel.

Deze aandelen werden onmiddellijk geleverd aan het personeel van de onderneming die hun opties op aandelen, verkregen in het kader van de bestaande optieplannen en waarvan het detail gegeven is in het jaarlijks verslag van de vennootschap, hebben uitgeoefend.